Po Polsku

SZWEDZKI                               POLSKI
POLSKI                                     SZWEDZKI
TŁUMACZENIA pisemne       TŁUMACZENIA ustne

Zajmuję się głównie tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi
w języku szwedzkim i polskim.
Moja praca ma bardzo różnorodny charakter.

TŁUMACZENIA USTNE

 Jestem tłumaczem autoryzowanym ze specjalnością medyczną.
Poza tym mam pełne wykształcenie psychologiczne, co jest wielkim plusem w tłumaczeniach w różnych sytuacjach kryzysowych..

Od roku 1976 nieustannie otrzymuję zlecenia na tłumaczenia w szpitalnictwie, sądownictwie, w sprawach ubezpieczeń, na policji, w szkolnictwie, przedszkolach, i innych.
Moja praca wymaga ogromnej elastyczności, ponieważ niekiedy muszę z krótkim ostrzeżeniem przemieszczać się między różnymi miejscami (miastami). Dlatego ważne jest, aby podać dokładny adres i numer telefonu pod którym mogę się z Panią/Panem skontaktowac oraz przewidywana długość trwania tłumaczenia. Do pracy dojeżdżam własnym samochodem.

Różnorodność tłumaczeń – od wpisu do przedszkola po rozprawy sądowe  – mogą mieć miejsce w tym samym dniu. Dobre zaplanowanie tłumaczenia polepsza jego jakość. Utrzymanie znajomości obu języków na wysokim poziomie wymaga świeżej i stale odnawianej wiedzy o społeczeństwie, przepisach, prawach i wyrażeniach. Zdobywanie odpowiedniej literatury oraz branie udziału w różnych kursach ma tu ogromne znaczenie.

TŁUMACZENIA PISEMNE
Chętnie przyjmuje teksty do tłumaczeń w różnych dziedzinach. Proszę skontaktować się ze mną telefonicznie, poprzez e-mail  lub listownie, opisując krótko charakter tekstu, abym miała okazję podjęcia się/odrzucenia tekstu oraz podania przybliżonej ceny. Tłumaczenie wymaga ogromnej dokładności i dlatego pochłaniają bardzo dużo czasu. Praca ta wymaga niekiedy zdobycia literatury fachowej w danym temacie oraz/lub konsultacji  eksperta w danej dziedzinie.

CENA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH
Ceny za tłumaczenia pisemne kształtują się od 2.50 kr od słowa, licząc wszystkie słowa łącznie z cyframi jako słowo. Za tłumaczenie tekstów bardziej skomplikowanych lub fachowych cena może być wyższa. Najniższa jednak cena to opłata za 100 słów plus 25%VAT.

ZAMAWIANIE TŁUMACZA
Zlecenia otrzymuje na ogół z różnych biur pośrednictwa, które istnieja w różnych częściach Szwecji, tzw. komunalne biura pośrednictwa tłumaczy (połaczenie z tymi biurami można uzyskać dzwoniąc do centrali telefonicznej danej komuny) jak również z innych biur prywatnych lub prowadzonych w formie spółki.

Tłumacza należy zamawiać możliwie najwcześniej, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jako klient masz prawo poprosić o danego tłumacza i w miarę możliwości Twoje życzenie zostanie uwzględnione. Przy powtarzających się rozmowach n.p. terapii jest wskazane, aby uczestniczył ten sam tłumacz przy kolejnych rozmowach. Możesz oczywiście również zamówić tłumacza dzwoniąc bezpośrednio do tłumacza.

Telefon komórkowy +46702684052;  domowy +4646-305335

TAJEMNICA ZAWODOWA
Proszę pamiętać, że tłumacza obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej w takim samym stopniu jak urzędnika, lekarza czy terapeutę z którym rozmawiasz. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej obejmuje również tłumaczenia pisemne. Tłumacz mówi najczęściej w formie JA – po to, aby rozmowa toczyła sie w sposób jak najbardziej naturalny i przypominała w jak największym stopniu zwykłą rozmowę.

CENA TŁUMACZEŃ USTNYCH
Jest wiele dziedzin życia takich jak Służba Zdrowia, Sądownictwo, Ubezpieczenia Powszechne, Biura pośrednictwa Pracy, Urzędy Podatkowe, Policja, Szkoły w których koszty za usługi tłumacza ponosi państwo lub komuna, podczas gdy w innych sprawach będzie Pan/Pani musiał/a te koszty pokryć sam/a. Wysokoć wynagrodzenia dla tłumacza w sprawach prawnych, celnych i policyjnych ustalana jest przez rząd.

 PRZYGOTOWANIA PRZED TŁUMACZENIEM
W sprawach skomplikowanych wskazane jest, aby tłumacz miał okazję przygotować się do zadania na przykład poprzez uprzednie przeczytanie dokumentów lub rozmowę na temat sprawy.

TECHNIKA TŁUMACZENIA
Mozna również wcześniej ustalić jaka technika tłumaczenia zostanie zastosowana.Istnieje kilka technik tłumaczenia i należy wybrać tę, która jest najbardziej odpowiednia dla danej sprawy.

TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE  – tłumacz mówi po osobie mówiącej

TŁUMACZENIE KABINOWE – tłumacz mówi prawie jednoczesnie z osoba mówiącą

TŁUMACZENIE SZEPTEM – uzywane niekiedy w sądach lub gdy tylko jedna osoba korzysta z tłumacza

TŁUMACZENIE W FORMIE STRESZCZENIA – dłuższa wypowiedź przetłumaczona w formie streszczonej

TŁUMACZENIE TELEFONICZNE – stosowane jest na ogół wtedy, gdy odległość do miejsca tłumaczenia jest zbyt wielka lub gdy sprawa jest nie cierpiąca zwłoki.

Większoć tłumaczeń odbywa się na miejscu podczas gdy przy innych sprawach najbardziej stosowne jest tłumaczenie telefoniczne. Zaletą tłumaczeń telefonicznych jest osiągalność tłumacza bez zwłoki w formie ewentualnej podróży do miejsca tłumaczenia oraz niższe koszty takiego tłumaczenia. Wad jest jednak sporo. Zła jakość dźwięku w telefonach, efekty echa w lokalach akustycznych, trudności z zachowaniem tajemnicy służbowej przy użyciu głośnomówiących telefonów we własnym domu i inne.

Za tłumaczenia na miejscu dochodzą koszty za kilometry oraz czas utracony na dojazd.