Översättning

Jag tar gärna emot översättningsuppdrag med texter från olika ämnesområden. Ring gärna och berätta eller skriv några rader om vad texten handlar om så att jag kan ta ställning till uppdraget och lämna ett prisförslag.

Översättningsarbeten kräver stor noggrannhet och är därför mycket tidskrävande.

Arbetet fordrar ibland anskaffning av faktaböcker i det specifika ämnet och/eller konsultationer med sakkunniga inom det aktuella områdeterat facilisis.

 

Pris för översättningsarbete

Prissättningen för översättningsarbete är från 2.50 kr per ord då alla ord inklusive siffror med mera räknas som ord. För mer komplicerade texter eller för facktexter kan priset bli högre. Minimitaxan är dock alltid som för ett hundra ord plus moms