Sekretess

Kom ihåg att en tolk har tystnadsplikt, dvs. omfattas av samma sekretessregler som den tjänsteman eller läkare/ terapeut som Du talar med. Sekretesslagen omfattar även allt översättningsarbete.

Tolken talar oftast i JAG – form, allt för att samtalet skall bli så naturligt och likt ett vanligt samtal som möjligt.

Du kan naturligtvis boka tolk genom att ringa direkt till tolken.