Tolkarvoden

Tolkarvodet är vanligast 500 kr/tim + moms. Om ämnet är komplicerat, krävande                            eller innehåller många facktermer kan priset bli högre, upp till 800kr/tim.

Ersättning för resa med bil är vanligast 30.50 kr/mil.
Ersättning för restid 450 kr/tim.

Det finns flera områden så som sjukvård, försäkringsfrågor inom Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingar, Polismyndigheter, Domstolar i de flesta fall,              dock inte alla, skolor, förskolor med flera där tolkarvodet bekostas av statliga/kommunala medel medan i andra ärenden får Du kanske betala själv. Tolkarvodens storlek för tolkning          vid domstol, polis – och tullmyndigheter bestäms av Regeringen och finns på sidan www.dom.se , Publikationer, Rättshjälp och taxor (ladda ner), Föreskrifter, Domstolsverket föreskrifter om tolktaxa.