Tolkarvoden

Tolkarvodet är vanligast 300 kr/tim. Om ämnet är komplicerat, krävande eller innehåller många facktermer kan priset bli högre, upp till 500kr/tim.
Ersättning för resa med bil är vanligast 18.50 kr/mil.
Ersättning för restid 100 kr/tim.

Det finns flera områden så som sjukvård, försäkringsfrågor inom Försäkringskassans verksamhetsområden, Arbetsförmedlingar, Polismyndigheter, Domstolar i de flesta fall, dock inte alla, skolor, förskolor med flera där tolkarvodet bekostas av statliga/kommunala medel medan i andra ärenden får Du kanske betala själv. Tolkarvodens storlek för tolkning vid domstol, polis – och tullmyndigheter bestäms av Regeringen och finns på sidanwww.dom.se , Publikationer, Rättshjälp och taxor (ladda ner), Föreskrifter, Domstolsverket föreskrifter om tolktaxa.