Tolkning

Jag är av Kammarkollegiet, www.kammarkollegiet.se, auktoriserad tolk med speciellkompetens inom medicin och juridik. Jag har dessutom en fullständig psykologutbildning vilket är en fördel vid tolkning i krissituationer.

Jag har sedan 1976 frekvent anlitats för uppdrag inom sjukvården, polisväsendet, domstolsväsendet, försäkringsärenden, skol- och förskoleverksamheten med mera.

Mina uppdrag kräver stor flexibilitet då jag måste ibland med kort varsel förflytta mig mellan olika platser (städer) därför är det av stor vikt att Du anger exakta adressuppgifter, telefonnummer jag kan nå Dig på och tolkuppdragets ungefärliga längd. Jag kör egen bil i arbetet.

Tolkuppdragens mycket varierande karaktär – allt från en inskrivning i en förskolegrupp till en domstolsförhandling – kan förekomma under samma dag.
En god planering av tolkuppdraget ökar dess kvalité.

Upprätthållande av båda språken på en hög nivå kräver en färsk och ständigt uppdaterad kunskap om samhället, olika föreskrifter, lagar, uttryck osv. samt anskaffning av lämplig litteratur och deltagande i olika kurser/arrangemang är av stor vikt.